Egholmgård

Egholmvej 6

8300 Odder

Telefon 87 80 35 90

EAN - nr.: 5790000408375

Egholmgård

Egholmgård består af:

Børnehuset Egholm – en børnehave til 60 børn, samt en vuggestue til 20 børn. 

Egetræet - børnhavehave til 74 børn, hvortil der er tilknyttet en bus.

På Egholmgård har vi dyrehold bestående af høns, geder, marsvin og kaniner.

Derudover har vi ler, glas, musik og træværksted. 

Af udenomsfaciliteter kan nævnes vores eget lille skovområde, engareal, boldbane og gokartbane.

Klik på det enkelte afdelingsbillede, og du kommer ind på afdelingens hjemmeside.